Send money directly to Nepal via Small World through Esewa money transfer from Portugal and get a chance to win Rs 12000 cash prize. - Banner Image

Send money directly to Nepal via Small World through Esewa money transfer from Portugal and get a chance to win Rs 12000 cash prize.

*T&Cs Apply.

  1. The Offer will be valid from 1st April 2023, 12: 00 AM (Nepal time) and ending on 13th April 2023, 11:59 PM (Nepal time), both days inclusive (“Offer Period”);
  2. The Offer will be valid on international remittance transactions sent from Portugal via Small World
  1. The offer will be valid on the transactions made from all modes (Cash, Bank, and Wallet)
  2. For disbursement, the receiver must visit the nearest Esewa money transfer head office or any agent locations within 5 days of the winner’s announcement
  3. Esewa Money Transfer reserves the right to review and/or cancel the terms and conditions of this campaign in case of suspicious activity and events beyond control without prior information to any party.

सर्तहरु लागु हुनेछन्

१.  यो योजना April 1 2023, 12:00 AM  देखि लागु भएर, April 13 2023, 11:59 PM  सम्म मान्य हुनेछ। 

२. अफर योजना अन्तर्गत रकम कारोवार Portugal बाट Small World  र Esewa Money Transfer मार्फत नेपालकमा भएको हुनुपर्ने। 

३. यो अफर प्रस्ताव सबै मोडहरू (नगद, बैंक, र वालेट) बाट गरिएका कारोबारहरूमा मान्य हुनेछ। 

४.वितरणको लागि,प्रापकले विजेता घोषणा भएको ५ दिन भित्र नजिकैको इसेवा मनी ट्रान्सफरको मुख्य कार्यालय वा कुनै एजेन्ट स्थानहरूमा जानुपर्नेर्छ। 

५.योजनाको सर्तहरु अनुसार नरहेका कुनै पनि प्रयोगकर्ता वा कारोवारलाई अयोग्य ठहराउने अधिकार इसेवा मनी ट्रान्सफरमा निहित रहनेछ। 

Connect with us

Join our growing community