Enjoy Rs. 55 bonus on direct eSewa wallet load

Enjoy Rs. 55 bonus on direct eSewa wallet load

विदेशबाट ईसेवा मनी ट्रान्सफर मार्फत आएको रेमिट्यान्स इसेवा वालेटमा प्राप्त गरि  पाउनुहोस् रु.55 बोनस।

 Read more
NPR. 77 Cashback on loading cash remittance into eSewa wallet. विदेशबाट आएको नगद रेमिट्यान्स इसेवा वालेटमा प्राप्त गर्दा रु. ७७ बोनस।

NPR. 77 Cashback on loading cash remittance into eSewa wallet. विदेशबाट आएको नगद रेमिट्यान्स इसेवा वालेटमा प्राप्त गर्दा रु. ७७ बोनस।

विदेशबाट ईसेवा मनी ट्रान्सफर मार्फत आएको नगद रेमिट्यान्स जहाँको त्यहीँ इसेवा वालेटमा प्राप्त गरि अब पाउनुहोस् रु.७७  बोनस। तर कसरि? 

 Read more
Digital Remittanceमा iPhone 13 जित्ने chance

Digital Remittanceमा iPhone 13 जित्ने chance

विश्वको जुनसुकै मुलुकबाट सोझै इसेवा वालेट्मा पैसा पठाउँदा पाउने व्यक्तिले रु. १०० बोनस पाउनुका साथै पठाउने व्यक्तिलाई पनि iPhone 13 जित्ने चान्स।

 Read more
NPR. 200 Cashback on loading cash remittance into eSewa wallet. विदेशबाट आएको नगद रेमिट्यान्स इसेवा वालेटमा प्राप्त गर्दा रु. २०० बोनस।

NPR. 200 Cashback on loading cash remittance into eSewa wallet. विदेशबाट आएको नगद रेमिट्यान्स इसेवा वालेटमा प्राप्त गर्दा रु. २०० बोनस।

विदेशबाट ईसेवा मनी ट्रान्सफर मार्फत आएको नगद रेमिट्यान्स जहाँको त्यहीँ इसेवा वालेटमा प्राप्त गरि अब पाउनुहोस् रु. २०० बोनस। तर कसरि? 

 Read more
MoneyGram NPR. 150 bonus campaign from Saudi Arabia

MoneyGram NPR. 150 bonus campaign from Saudi Arabia

Receive Money directly into your bank accounts from Saudi Arabia via MoneyGram and enjoy a bonus of NPR. 150*. Ask your senders living and working in Saudi Arabia to send Money only via MoneyGram. You can instantly receive money directly at your bank account through eSewa Money Transfer.

 Read more
Connect with us

Join our growing community